top of page

GWARANCJA


Gwarancja za zakupione produkty wynosi dwa lata (chyba, że w karcie produktu podane jest inaczej) od daty zakupu potwierdzona dowodem zakupu jakim jest paragon fiskalny lub faktura.
Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z zasadami.
Reklamacje należy zgłosić na mailowo na adres info@airman.pl

Zasady:
1.    Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wady niezwłocznie po jej wystąpieniu oraz zaprzestaniu używania do czasu skontaktowania się z firmą AIRMAN
2.    Odsyłany towar powinien być czysty i suchy. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
3.    Reklamujący dostarcza reklamowany produkt do siedziby na własny koszt.
6.    W przypadku uznania  zasadności reklamacji firma AIRMAN zobowiązana jest do naprawy lub wymiany produktu i dostarczenia go na własny koszt Reklamującemu.
7.    Firma AIRMAN jest zobowiązana do rozpatrzenia roszczenia w ciągu 14 dni od przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia, a klient zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu drogą mailową lub telefoniczną.

W razie konieczności poprosimy o odesłanie reklamowanego przedmiotu do siedziby pod adres:
AIRMAN Andrzej Stawicki ul. Norwida 6, 94-024 Łódź

Utrata gwarancji następuje w przypadku:


–    samodzielnej naprawy produktu
–    eksploatacji towaru mimo zaistniałego uszkodzenia
–    używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem
–    produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
–    znacznego zużycia produktu


 

Jeżeli zakupiony przez Państwa produkt z jakiejś przyczyny uległ uszkodzeniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres: info@airman.pl

 

Aby sprawnie rozpatrzyć reklamację prosimy o przesłanie niezbędnych informacji:

  • Imię i Nazwisko

  • nr telefonu

  • kopię dowodu zakupu (paragon / faktura)

  • dokładny opis uszkodzenia (miejsce uszkodzenia, warunki w jakich powstało)

  • zdjęcie uszkodzenia

bottom of page